Wsparcie PGG dla rodzin pracowników po śmierci w wypadku przy pracy

Rodzina pracownika Polskiej Grupy Górniczej, który uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy, niezależnie od innych przysługujących świadczeń, otrzyma od spółki wsparcie w wysokości 200 tys. zł (z czego 50 tys. zł od razu, a reszta w pięćdziesięciu miesięcznych ratach) – postanowił zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Łączna wartość wszystkich świadczeń dla bliskich po śmierci pracownika PGG może wynieść ponad 400 tys. zł.

- Społeczna odpowiedzialność to nasz obowiązek. Sytuacja materialna rodzin górników jest bardzo różna, a w niektórych przypadkach na tyle słaba, że po wypadku natychmiast trzeba zabezpieczyć podstawowe potrzeby życiowe bliskich zmarłego pracownika. Doświadczenie pokazało nam, że dotychczas stosowane świadczenia nie zawsze były wystarczające w obliczu tragedii. Dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu w PGG całkiem nowego rozwiązania – objaśnia Tomasz Rogala, prezes PGG SA.

Nowością dla świadczeń tego rodzaju będzie zasada wypłacania przyznanej kwoty etapami: 50 tys. zł rodzina otrzyma niezwłocznie po śmierci pracownika, natomiast pozostała część (czyli 150 tys. zł) wypłacana będzie bliskim przez pięćdziesiąt kolejnych miesięcy, począwszy od następującego po tragicznych wypadku, w transzach po 3 tys. zł.

Polska Grupa Górnicza tłumaczy, że takie rozwiązanie pomoże rozwiązać bieżące problemy finansowe rodziny zmarłego pracownika, ale także zabezpieczy przyszłość, gdy po okresie rozpaczy sytuacja psychiczna bliskich zaczyna się stabilizować i pomimo tragedii, która się wydarzyła, trzeba żyć dalej.

- Wypadek śmiertelny to zdarzenie, które ma charakter ostateczny i nie sposób go odwrócić, naprawić, skorygować. Ale żyją bliscy ofiary, dla których często oprócz straty bliskiej osoby znacznie pogorszył się także ekonomiczny standard życia. Wydaje się, że wprowadzone rozwiązanie pozwoli rodzinom, bardziej adekwatnie niż dotychczas,  poradzić sobie w trudnym okresie i spokojniej spojrzeć w przyszłość. Nie ulega tez wątpliwości, że społeczna odpowiedzialność powinna polegać na tym, żeby kierować pomoc do tych, którzy najbardziej jej potrzebują i w najbardziej dogodnej formule – mówi Tomasz Rogala.

Mimo wszelkich wysiłków i poprawy statystyk wypadkowości w kopalniach najwyższe tzw. ryzyko pierwotne nieodłącznie towarzyszy działalności wydobywczej pod ziemią. Etos górniczy od wielu dziesięcioleci nakazuje otaczać opieką najbliższych pracownika, który stracił pod ziemią życie lub zdrowie. Kopalnie nigdy nie pozostawiają rodzin samym sobie: np. mocą dawnej, niepisanej tradycji dzieci zmarłego po latach mogą liczyć na zatrudnienie w zakładzie górniczym.

Oprócz powszechnie obowiązujących świadczeń powypadkowych w środowisku górniczym na podstawie zakładowych zbiorowych układów pracy czy porozumień zbiorowych krewnym poszkodowanego górnika przysługują  dodatkowe świadczenia. Pomoc ta najczęściej polega na wypłacie jednorazowego świadczenia (jednoznacznie określona kwota  lub  wielokrotność wynagrodzenia zmarłego pracownika), opłacenia pogrzebu  czy nagrobka.

Niezależnie od tego w PGG pracownicy korzystają ze specjalnego programu grupowego ubezpieczenia „Górnik 2019”, dzięki któremu – zależnie od wybranego wariantu polisy - za śmierć w wypadku przy pracy bliscy otrzymać mogą nawet 210 tys. zł.

Źródło:pgg.pl