Wszyscy czekają na decyzję rządzących

Prezes Cudny o połączeniu kopalń

Potwierdzają się doniesienia medialne o połączeniu kopalni Sobieski i Janina (Tauron Wydobycie). Podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa” prezes spółki Tomasz Cudny  mówił o takiej możliwości.

 

 

W skład Taurona Wydobycie wchodzą trzy kopalnie – ZG Sobieski, ZG Janina oraz ZG Brzeszcze. Wydobycie kształtuje się na poziomie od 3,5 do 5 mln t węgla rocznie.

 – Jeżeli mam w dwóch zakładach – w kopalni Sobieski i Janina – po dwie ścieżki ścianowe i potrafię tak skonstruować wydobycie, by zrobić z tego jedną kopalnię z trzema ścieżkami przy eliminacji pewnej ilości węgla z rynku oraz zabezpieczeniem miejsc pracy, to jest to naszym celem – mówił.  Dodał również, że najważniejszą kwestią oprócz bezpieczeństwa załogi jest utrzymanie miejsc pracy. Przekonywał także o roli kopalń Taurona dla energetyki oraz doskonałym połączeniu kolejowemu z kopalni Sobieski, podczas którego transport węgla do nowego bloku w Elektrowni Jaworzno trwa 12 minut.

Prezes Tomasz Cudny - górnictwem związany od początku swojej kariery zawodowej.Pracę zawodową zaczynał jako pracownik fizyczny w kopalni Makoszowy w Zabrzu. Po ukończeniu studiów podjął w roku 1986 pracę w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu przechodząc od stanowiska stażysty po kierownika działu górniczego i zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego. W roku 1993, po utworzenia Katowickiego Holdingu Węglowego,  automatycznie stał się jego pracownikiem. Przez trzy lata pracował w Biurze Zarządu; najpierw w pionie technicznym, później –  ekonomicznym. W roku 2011 wrócił do pracy w produkcji, w kopalni Wujek, a następnie Murcki-Staszic. W roku 2015 został powołany na stanowisko wiceprezesa do spraw technicznych spółki Tauron Wydobycie. W czerwcu 2016 roku wrócił do KHW na stanowisko prezesa. Był nim do chwili przejęcia KWH przez Polską Grupę Górniczą w kwietniu 2017 roku. W czerwcu 2017 roku objął stanowisko prezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Na czele zarządu spółki Tauron Wydobycie stanął w sierpniu 2019 roku.

Tauron idzie w OZE

Tymczasem Grupa Tauron zapowiada, że oddane w ostatnim czasie do eksploatacji nowe bloki energetyczne - węglowy w Jaworznie i parowo-gazowy w Stalowej Woli to ostatnie duże inwestycje Grupy Tauron w energetykę konwencjonalną.

Od tej pory spółka zamierza chce rozwijać wyłącznie odnawialne źródła energii.

W ubiegłym roku Grupa ogłosiła strategię tzw. zielonego zwrotu, w ramach której w perspektywie 2030 r. chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Obecnie priorytetem jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkie zmniejszanie emisji CO2. Przedstawiciele Taurona wskazują, że blok węglowy w Jaworznie, którego bezawaryjna praca jest przewidziana na co najmniej 30 lat, zostaje oddany do użytku w ostatnim dobrym momencie z punktu widzenia unijnej polityki klimatycznej.

Wciąż jednak nie ma decyzji co do ewentualnego połączenia  kopalń Sobieski i Janina oraz pozbycia się przez Grupę Tauron spółki córki Taurona Wydobycie (TWD).  Wsparcie finansowe dla TWD ma być możliwe tylko do końca 2021roku. Główny powód to brak możliwości pozyskiwania funduszy. Banki nie chcą bowiem  współpracować   z firmami wydobywającymi węgiel.

Jarosław Bolek