Z niecierpliwością pytają

Związki zawodowe z Lubelskiego Węgla Bogdanka pytają Ministerstwo Aktywów Państwowych  czy porozumienie podpisane 25 września w Katowicach pomiędzy przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego będzie obejmowało również ich kopalnię.

Mają wiele pytań, które skierowali 17 listopada do ministerstwa i czekają na odpowiedź. Nie wiedzą np. czy porozumienie katowickie mówiące o ewentualnej alokacji pracowników czy wypłacaniu osłon socjalnych dla odchodzących pracowników będzie obejmować ich kopalnię? Obawiają się co będzie, gdy np. zmniejszy się zapotrzebowanie na węgiel, gdy odbiorcy zamówią go mniej? Czy wówczas część górników pójdzie na bruk? A może będzie możliwość ich przebranżowienia? Czy wówczas pomoże wojewoda lub marszałek województwa? Kopalnia własnymi funduszami na pewno nie zdoła tego załatwić. Stąd z  niecierpliwością czekają na głos rządu.  

Związki zawodowe działające w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w Bogdance zwracają się do Ministerstwa Aktywów Państwowych z następującymi pytaniami:

 1. W jaki sposób Ministerstwo Aktywów Państwowych przy opracowaniu strategii dla górnictwa w Polsce, przeprowadzając restrukturyzację spółki PGG, planuje uwzględnić potencjał i możliwości rozwojowe kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. Czy uwzględnia się odrębność Lubelskiego Węgla „Bogdanki" S.A. związaną z możliwością produkcji węgla dla przemysłu.
 2. Czy na chwilę obecną jest opracowany model transformacji energetyki opartej na węglu kamiennym z uwzględnieniem produkcji kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A.
 3. W nawiązaniu do restrukturyzacji górnictwa i energetyki w Polsce, jaką drogę Ministerstwo Aktywów Państwowych przewiduje dla kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w kwestii organizacyjnej i decyzyjnej z uwzględnieniem konsekwencji dla Lubelszczyzny.
 4. Czy będzie realizowana inwestycja w elektrownię na zgazowany węgiel z lokalizacją w Starej Wsi koło Łęcznej, jako inwestycja w nisko i zero emisyjne źródło wytwarzania energii.
 5. Czy zapisy Porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dotyczące:
 6. mechanizmu finansowania bieżącej produkcji, realizacji niezbędnych inwestycji celem zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki,
 7. gwarancji zatrudnienia do momentu uzyskania prawa do emerytury górniczej, ewentualnie możliwości skorzystania z osłon socjalnych w postaci:
  • urlopu górniczego,
  • urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
  • jednorazowej odprawy pieniężnej
  będą dotyczyły kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. Jakie warunki i w jakim przedziale czasowym kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. powinna spełnić w celu skorzystania z osłon socjalnych?
Jarosław Całka