Zawieszają rozmowy na temat wzrostu płac

W związku z epidemią koronawirusa reprezentacyjne organizacje związkowe działające w JSW SA i zarząd spółki zawieszają rozmowy na temat płac.

Maja być wznowione po zakończeniu zagrożenia pandemią. W końcu lutego trzy reprezentatywne organizacje związkowe z JSW zwróciły się do zarządu z postulatem rozpoczęcia rozmów płacowych. W swoim piśmie związkowcy nie sformułowali konkretnych oczekiwań w tym zakresie, ale przytoczyli dane dotyczące wielkości inflacji i wzrostu płac w gospodarce narodowej. Związkowcy przypomnieli m.in., że w grudniu ub. roku inflacja liczona rok do roku wniosła 3,4 proc., w styczniu tego roku 4,4 proc., zaś w całym 2020 r. średnioroczna inflacja - według prognoz - ma wynieść 3,5 proc. Strona społeczna przytoczyła też informacje o wzroście płac w gospodarce narodowej w ub. roku o ponad 6 proc. oraz prognozy podobnego wzrostu w tym roku.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania na temat możliwości tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w JSW, zakończone bez porozumienia.

Red.