Znów mówią jednym głosem

W Bogdance związki zawodowe podpisały 27 stycznia porozumienie płacowe na 2022 rok. Wcześniej 21 grudnia porozumienie było gotowe  żadna ze stron nie zgłaszała zastrzeżeń.

Jednak następnego dnia, kiedy miało dojść do złożenia podpisów ZZ „Przeróbka” odmówił złożenia podpisu i porozumienie zawisło w próżni. Pozostałe organizacje ze zdziwieniem przyjęły takie stanowisko, tym bardziej, że wcześniej przedstawiciel „Przeróbki” nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Dopiero zabiegi ZZG w Polsce i pozostałych związków oraz rozmowy przeprowadzone z zarządem „Przeróbki” dały pozytywny skutek.  – Zamieszanie było według mnie niepotrzebne. „Przeróbka” nic więcej nie ugrała. Mieliśmy tylko więcej czasu na przekonstruowanie trochę dodatków. Pracodawca zgodził się na te zapisy i 27 stycznia podpisaliśmy porozumienie, dzięki czemu  załoga otrzyma podwyżki. 

Zgodnie z tym od stycznia tego roku wzrosną stawki zaszeregowania o 10 % na każdej grupie. Natomiast dodatki do przepracowanych dniówek wzrosną od miesiąca lutego. Kwoty dodatków będą następujące:

25 złotych na dniówkę zjazdową, 15 złotych na dniówkę dla ZPMW i pracowników produkcyjnych na powierzchni, 10 złotych na dniówkę dla pozostałych pracowników nieprodukcyjnych na powierzchni. Ponadto ustalono dodatkową kwotę dla ścian, przodków, niebezpiecznych przebudów oraz remontów szybów, zbiorników retencyjnych i wszystkich innych pracowników Spółki, przebywających w rejonach ścian i przodków powyżej 50% dniówki -15 złotych na dniówkę oraz 20 złotych na dniówkę dla przebywających pod obudową w ścianach strugowych. Także od lutego wzrośnie kwota posiłku regeneracyjnego do 22 zł/rbdn. Warunki zmian, dotyczących gwarancji zatrudnienia to 2,5 roku i 12 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jako odszkodowanie za rozwiązanie umowy nie z winy pracownika. Zasady naliczania nagrody jubileuszowej dla obecnych pracowników Spółki pozostają bez zmian. Z punktu, dotyczącego „Efektywnej Transformacji 2021" wykreślono zwrot o zmianie organizacji czasu pracy.

Jarosław Całka