Związki apelują do górniczych gmin

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wzywają samorządy z Gierałtowic, Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic do poprawy relacji pomiędzy gminami a Zarządem JSW i zawarcia porozumienia umożliwiającego eksploatację  kopalniom KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" i KWK "Knurów-Szczygłowice".

 

W pismach organizacji reprezentatywnych do włodarz tych gmin, związkowcy przypominają, jaki węgiel wydobywają kopalnie JSW i jakie konkretne korzyści  mają gminy ze względu na  funkcjonujące na ich terenie zakłady spółki. Związkowcy tłumaczą, że JSW wydobywa głównie węgiel koksowy, używany w procesie produkcyjnym stali i uznawany przez Unię Europejską za "surowiec krytyczny" i dlatego nie jest stroną umowy społecznej dotyczącej stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego. Wyliczyli również dokładnie, jakie profity czerpią gminy. I tak

Gierałtowice, KWK "Knurów-Szczygłowice" daje zatrudnienie 223 mieszkańcom. Cała Spółka zatrudnia 370 osób zamieszkałych w gminie. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty eksploatacyjnej za lata 2019-2021 i miesiące styczeń-październik roku 2022 do Urzędu Gminy Gierałtowice wyniosły 24 miliony 196 tysięcy 707,65 złotych. JSW finansuje również działalność kulturalno-oświatową sportową i społeczną w gminie. Trafiają do niej środki przekazywane przez Fundację JSW. W latach 2019-2022 przekazała ona  Gierałtowicom    27 darowizn o wartości 567 tys. 62 zł.

Z kolei w KWK "Borynia-Zofiówka" zatrudnienie znajduje 2322 mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, a w całej JSW - 4143 jastrzębian. Wpłaty dokonane przez spółkę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2019-2021 i miesiącach styczeń-październik 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za koncesje wyniosły 103 mln 837 tys. 966,99 zł. Do tego należy doliczyć 196 darowizn o wartości 7 mln 552 tys. 297,14 zł, jakie w latach 2019-2022 przekazała miastu Fundacja JSW.

Jak wyglądają wyliczenia dla Pawłowic? KWK "Borynia-Zofiówka" zatrudnia 214 osób zamieszkałych w gminie. Cała JSW jest miejscem pracy dla 1251 pawłowiczan. W latach 2019-2021 i miesiącach styczeń-październik 2022 r. JSW wpłaciła do Urzędu Gminy Pawłowice kwotę 69 mln 472 tys. 431,08 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej. Od 2019 do 2022 r. Fundacja JSW przekazała Pawłowicom 99 darowizn na łączną kwotę 2 mln 447 tys. 912 zł.

- Mamy nadzieję, że gminy pozytywnie odpowiedzą na apel związków zawodowych. Chodzi przecież o przyszłą pracę i źródło utrzymania dla pracowników JSW i mieszkańców lokalnych społeczności – mówi „Górnikowi” Jerzy Starzyński – przewodniczący ZZG w Polsce w kopalni „Zofiówka”

Pisma zostały wysłane również do wiadomości wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, minister klimatu i środowiska pani Anny Moskwy oraz Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Jarosław Bolek