ZZG w Polsce domaga się wyższego postojowego

ZOK ZZG w Polsce w PGG domaga się wypłacenia od 1 czerwca 2020 wszystkim pracownikom przebywającym na postojowym takiego samego wynagrodzenia jakie będzie wypłacane pracownikom świadczącym pracę.

ZOK ZZG w Polsce PGG S.A. w piśmie z dnia 28 kwietnia br. wniósł do Zarządu PGG S.A. o ustalenie korzystniejszych zasad wynagradzania pracowników przebywających na postojowym wynikającym z wyłączenia z ruchu kopalń, gdzie poziom zachorowań na COVID 19 osiągnął poziom uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego.

Sygnalizowaliśmy w tym piśmie, że wynagrodzenie pracownika za czas przestoju liczone wg zasad proponowanych przez zarząd PGG S.A. może wynieść przypadku części pracowników na stanowiskach robotniczych zaledwie 33% ich średniego wynagrodzenia.

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Zarządu PGG S.A. w dniu 5 maja br. ponowiliśmy nasz wniosek. Oba te pisma pozostają bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego, mimo że tożsamy wniosek został złożony przez całą stroną związkową podczas negocjowania porozumienia dotyczącego czasowego zmniejszania wymiaru czasu pracy w związku z epidemią COVID 19. Strona związkowa nie otrzymała też żadnego dokumentu, potwierdzającego uwzględnienie, bądź odrzucenie tego wniosku. W tej sytuacji żądamy przedstawienie w trybie natychmiastowym stanowiska Spółki określającego zasady wynagradzania pracowników przebywających na postojowym w miesiącach kwietniu i maju 2020.

Wprowadzone porozumieniem obniżenie wynagrodzeń, oraz gwałtowny wzrost zachorowań na COVID 19 wśród pracowników PGG S.A., spowodowało znaczący spadek przychodów i dalsze pogorszenie sytuacji materialnej olbrzymiej liczby rodzin dotkniętych zakażeniem.

Z tego powodu ZOK ZZG w Polsce wnosi o wypłacenie od 1 czerwca 2020 wszystkim pracownikom przebywającym na postojowym takiego samego wynagrodzenia jakie będzie wypłacane pracownikom świadczącym pracę. Jednocześnie dotychczasowe działania zarządu w obszarze płac wzmacniają nas w przekonaniu, że żadne przyszłe porozumienia dotyczące obniżania wynagrodzeń nie będą akceptowane przez ZOK.

W związku z licznymi pytaniami pracowników zwracamy się z zapytaniem czy zarząd spółki wraz z dyrektorami kopalń ma zmniejszony zarobek analogicznie do pracowników PPG S. A.

Red