ZZG w Polsce uczestniczy w kampanii Together at work (Razem w pracy)

W ciągu ostatnich dziesięcioleci układy zbiorowe uległy erozji w całej Europie. Po kryzysie, który rozpoczął się w 2008 r., zarówno rządy krajowe, jak i instytucje europejskie, świadomie zaatakowały układy zbiorowe, aby obniżyć płace. Stąd Europejski Związek Zawodowy IndustriAll organizuje kampanię Together at work (Razem w pracy) mającą na celu ukazanie pozytywnego wpływu negocjacji zbiorowych na zapewnienie lepszego życia pracownikom. W kampanię angażuje się również ZZG w Polsce, który jest członkiem Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska.

Kampania jest prowadzona pod hasłem „Razem w pracy”. Trwać będzie do marca 2020 r. i jest skierowana do wszystkich pracowników, ze szczególnym naciskiem na kobiety, młodzież i osoby o niepewnym charakterze zawodowym. Będzie także dążyć do wywarcia wpływu na pracodawców i decydentów. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie jest coraz mniej zakładów pracy i branż, w których obowiązują układy zbiorowe pracy. Główny powód to szukanie oszczędności w kieszeni pracowników. Dokładnie sytuację na arenie europejskiej opisuje Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe: -  Zbyt często dyskusje na temat poziomu życia ignorują negocjacje zbiorowe, usuwając pośrednictwo pracowników w polepszaniu własnego życia. Ta kampania ma na celu zaradzenie temu poprzez umiejscowienie pracowników na pierwszym planie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci układy zbiorowe uległy erozji w całej Europie. Po kryzysie, który rozpoczął się w 2008r., zarówno rządy krajowe, jak i instytucje europejskie świadomie zaatakowały układy zbiorowe. To spowodowało, że wielu pracowników nie mogło się bronić i doprowadziło do wzrostu niepewnej pracy i ubóstwa pracujących. To się musi skończyć. Pracodawcy, szczególnie w Europie Wschodniej, muszą usiąść przy stole negocjacyjnym. Rządy i Komisja Europejska  muszą przestać wspierać polityki podważające negocjacje zbiorowe, takie jak narzucanie kwot reprezentatywności lub ograniczanie ich tylko do poziomu przedsiębiorstwa”.

- Nasza kampania wyraźnie pokaże korzyści dla pracowników, pracodawców i społeczeństwa wynikające z modelu relacji w miejscu pracy z układami zbiorowymi w jego sercu. Oznacza to silne związki zawodowe i pracodawców chętnych do siedzenia przy stole. Razem w pracy wskażą dalsze kroki i określą środki potrzebne do wspierania rokowań zbiorowych. ”

Europejski Związek Zawodowy IndustriAll to głos 7 milionów pracujących mężczyzn i kobiet w sektorach produkcyjnym, wydobywczym i energetycznym w całej Europie. Jego celem jest ochrona i rozwój praw pracowników. Federacja liczy 181 związków zawodowych w 38 krajach europejskich, jej celem jest bycie silnym graczem na europejskiej scenie politycznej w stosunku do europejskich firm, europejskiego przemysłu, stowarzyszeń pracodawców i instytucji europejskich.

Red