Rada Krajowa ZZG w Polsce domaga się zwołania Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

„WESPÓŁ W ZESPÓŁ”?

24 czerwca wystąpiliśmy z wnioskiem o zwołanie Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Stosowana ostatnio coraz częściej praktyka spotykania się poszczególnych central z przedstawicielami Rządu jest moim zdaniem nieskuteczna i niewłaściwa. W końcu to zespoły branżowe, powołane zostały w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego.

Górniczy zespół jest najstarszym ze wszystkich osiemnastu działających i nie widzę powodu, dla którego rola tego zespołu miałaby zostać zdeprecjonowana. To tu powinny się toczyć rozmowy na tematy dotyczące górnictwa. Bo tutaj reprezentowane są interesy wszystkich grup żyjących z tej branży. W obecnej sytuacji głupotą byłoby zastąpienie wielostronnego dialogu o ugruntowanym poziomie i tradycji na rzecz rozmów dwustronnych z poszczególnymi centralami. Zwłaszcza wobec mnogości problemów do rozwiązania. Pamiętajmy, że gdzie nie  ma dialogu, tam będą „kryteria uliczne”. Liczymy zatem, że strona rządowa w szybkim tempie zwoła posiedzenie. Bo jest o czym rozmawiać. Omówienia i dalszych ustaleń wymagają chociażby: stanowisko Polski w zakresie unijnej polityki klimatycznej, kwestie wynagrodzeń, postępy prac nad zakładowymi układami zbiorowymi w spółkach, brak jakichkolwiek działań w kwestii ponadzakładowego układu zbiorowego, import węgla, czy ostatnie protesty w JSW.

Ale nie są to jedyne tematy. Pozostają kwestie rekompensat za węgiel, koncesje, strategia i wiele, wiele mniejszych i większych tematów wymagających podjęcia i kontynuacji.

Liczymy więc na rychły termin posiedzenia.

Arek Siekaniec - Wiceprzewodniczący ZZG w Polsce