Porady prawne

Uzyskaj prawo jazdy

Prawo jazdy może uzyskać każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i:

    • po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy – jeśli jest w odpowiednim wieku,
    • ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejną kategorię – jeśli jest w odpowiednim wieku.

Jak sprawdzić historię pojazdu

Kupujesz używany samochód albo motocykl i chcesz upewnić się, czy dane, które podaje właściciel, są prawdziwe? A może sprzedajesz samochód i chcesz pokazać klientom jego prawdziwą historię? Skorzystaj z usługi Historia Pojazdu. Dzięki niej uzyskasz bezpłatny dostęp do aktualnych danych z państwowego rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz rejestrów zagranicznych.

 

Prawo do strajku

Prawo do strajku stanowi jedną z wolności związkowych gwarantowanych w art. 59 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ściśle powiązane z zasadą wolności koalicji związkowej. Jest zarazem środkiem realizacji innych wolności związkowych (K.W. Baran, Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego, Bydgoszcz–Kraków 2001, s. 135).

Czy pracownikowi należy się dzień wolny za oddanie krwi?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może zdarzyć się sytuacja, w której z określonych, usprawiedliwionych powodów nie może stawić się w pracy. Jakie są rodzaje usprawiedliwionej nieobecności płatnej? Czy każdy pracownik ma prawo do dnia wolnego za oddanie krwi czy przysługuje to tylko honorowym krwiodawcom? Czy pracownikowi przysługuje cały wolny dzień pracy, czy tylko na czas oddania krwi