Porady prawne

Udostępnianie akt pracownika

Chcę zwrócić się do pracodawcy o udostępnienie mi moich akt osobowych, gdyż mam wątpliwości co do prawidłowości wyliczenie mojego urlopu. Jak mam to zrobić, jakie przepisy  to regulują i czy pracodawca może odmówić spełnienia mojej prośby? - Mariusz (Rybnik)

Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia  obowiązuje tzw. „zerowy PIT dla młodych”. Na czym będzie polegała ta zmiana? Kto będzie mógł skorzystać z nowych przepisów?

Program nazywany przez rząd „Bez PIT dla młodych” będzie polegał na zwolnieniu z opodatkowania przychodów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nie ma przy tym znaczenia, ile umów posiada pracownik. Co to oznacza w praktyce? Wyższe wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę.

„Zerowy PIT dla młodych” zwalnia z pobierania podatku od jego wynagrodzenia, nie zwalnia jednak z pobierania składek ZUS!

Czy mam prawo do emerytury górniczej?

Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku które jest wyszczególnione w załącznikach do Zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru pod ziemią, w kopalniach siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Pracuję mniej niż połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, czy w związku z powyższym moja praca jest uważana za pracę górniczą, a w konsekwencji czy nabędę prawo do emerytury górniczej i jaki przelicznik zostanie zastosowany przy ustalaniu jej wysokości? Nadto czytałem w internecie, że w/w Zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r., już nie obowiązuje, czy to prawda?
Jacek W.

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy - jakie są tego konsekwencje?

Pracownik musi sobie zdawać sprawę z tego, że samowolne opuszczenie stanowiska pracy może wywołać szereg konsekwencji. Na wstępie należy wskazać, że pracownik może opuścić miejsce pracy, a nawet powinien to zrobić, gdy jego życie bądź zdrowie są zagrożone - w tej sytuacji pracownik powinien powstrzymać się od wykonywania obowiązków, również ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. Istotne jest jednak, że w przypadku zastosowania powyższego rozwiązania zatrudniony niezwłocznie musi powiadomić pracodawcę. Co ważne, pracownik nadal pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a oddalenie się w celu uniknięcia zagrożenia lub zapobieżenia mu nie oznacza opuszczenia miejsca pracy.