Porady prawne

Przejęcie przez innego pracodawcę

„Mój zakład pracy jest przejmowany przez inny podmiot, w związku z powyższym poinformowano pracowników, że zostaniemy przejęci przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. Czy nowy pracodawca może zmienić mi warunki pracy i płacy? Czy jeżeli skorzystam z uprawnienia określonego w art. 231 k.p. § 4 k.p. nowy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mi odprawę pieniężną?”

Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?

Monitor ekranowy w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) jest to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Podział monitorów na tradycyjne i LCD jest natomiast podziałem uwzględniającym metodę uzyskiwania obrazu. Zatem przepisy rozporządzenia dotyczą również stanowisk pracy wyposażonych w monitory LCD.

Udostępnianie akt pracownika

Chcę zwrócić się do pracodawcy o udostępnienie mi moich akt osobowych, gdyż mam wątpliwości co do prawidłowości wyliczenie mojego urlopu. Jak mam to zrobić, jakie przepisy  to regulują i czy pracodawca może odmówić spełnienia mojej prośby? - Mariusz (Rybnik)