Porady prawne

Czy do okresu mojej pracy górniczej będzie się zaliczał czas mojego zatrudnienia po likwidacji kopalni?

Pracowałem w Kopalni Węgla Kamiennego, do czasu jej likwidacji. Następnie, wobec utraty zatrudnienia w kopalni, podjąłem pracę w zakładzie pracy niezwiązanym z górnictwem, gdzie pracowałem ponad 6 lat. Obecnie ponownie pracuję w górnictwie i wykonuję pracę górniczą. Do uzyskania emerytury górniczej brakuje mi niespełna 5 lat pracy górniczej. Czy do okresu mojej pracy górniczej, będzie się zaliczać okres mojego zatrudnienia po likwidacji kopalni?- Jan Tomeczek (Katowice)

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ponadto, rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.

Prawo do odprawy

Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę, z przyczyn dotyczących pracodawcy, osiągnąłem już wiek emerytalny i zamierzam zaraz po zakończeniu okresu wypowiedzenia przejść na emeryturę. W związku z powyższym, czy przysługuje mi odprawa emerytalna i odprawa pieniężna określona w  ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? - Marcin K. (Katowice)

Pracodawca - pracownik a Tarcza antykryzysowa

W zaistniałych trudnych dla wszystkich czasach wydaje się, że koniecznym jest określenie jak sytuacja związana z covid-19 wpływa na relację pracodawca pracownik. Co istotne Sejm przyjął w chwili oddawania tego artykułu do redakcji ustawę tzw. Tarczą antykryzysową.

Przejęcie przez innego pracodawcę

„Mój zakład pracy jest przejmowany przez inny podmiot, w związku z powyższym poinformowano pracowników, że zostaniemy przejęci przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. Czy nowy pracodawca może zmienić mi warunki pracy i płacy? Czy jeżeli skorzystam z uprawnienia określonego w art. 231 k.p. § 4 k.p. nowy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mi odprawę pieniężną?”