Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?

Monitor ekranowy w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) jest to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Podział monitorów na tradycyjne i LCD jest natomiast podziałem uwzględniającym metodę uzyskiwania obrazu. Zatem przepisy rozporządzenia dotyczą również stanowisk pracy wyposażonych w monitory LCD.

Z § 2 pkt 4 rozporządzenia wynika, że przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Należy zatem stwierdzić, że okulary korygujące wzrok będą przysługiwały pracownikowi, który po pierwsze jest zatrudniony w wymiarze przekraczającym połowę całego etatu (z reguły cały etat to 8 godzin dziennie). Po drugie pracownik powinien przynajmniej w takim rozmiarze (z reguły przez więcej niż 4 godziny dziennie) użytkować komputer.

Jednocześnie Departament Prawny informuje, że przepisy nie określają sposobu w jaki pracodawca powinien dokumentować czas użytkowania komputera. W przypadku kontroli inspektor pracy może natomiast używać wszystkich środków dowodowych którymi dysponuje na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 786, ze zm.), oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (np. przesłuchać świadków lub strony) w celu ustalenia czasu użytkowania komputera przez pracownika.

Nieodpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Telefoniczne porady prawne:
dla połączeń z sieci stacjonarnych: 801 002 202 (infolinia)
dla połączeń z sieci komórkowych: 32 720 03 99  (infolinia)
(Koszt połączenia wg stawki operatora. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Telefon czynny w godzinach:
poniedziałek: 10:00 - 18:00
wtorek - piątek: 10:00 - 14:00
fax: 32 604 12 51.

Osobiście:
poniedziałek 10:00 -18:00.
Wtorek - piątek  w godz. 10:00-14:00.

Ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice.

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Porady telefoniczne:

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy
czynne w dni robocze 9:00 - 15:00.

tel. 801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych.
tel. 459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Osobiście
poniedziałek 9:00 - 18:00.
Wtorek - piątek 9:00 - 15:15.

Ul. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
parter, pokój nr 1.

Źródło: pip.gov.pl