Ile wynosi wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu choroby?

W styczniu przebywałam na zwolnieniu lekarskim przez 3 dni. Aktualnie zarabiam 3200 zł brutto. Ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu choroby?

Jagoda, Zabrze

 

Pracownik, który w danym miesiącu przebywał na zwolnieniu lekarskim, za okres choroby co do zasady otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Natomiast wynagrodzenie zasadnicze zostanie proporcjonalnie pomniejszone.

Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, zawsze wygląda tak samo, bez względu na to, czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek.

Ustalając wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu choroby, należy dokonać trzech prostych obliczeń.

1. W pierwszej kolejności należy kwotę wynagrodzenia zasadniczego brutto (kwota z umowy) podzielić przez 30 dni:

3200,00 zł / 30 dni = 106,67 zł

Dzielnik 30 jest stały i nie zależy on od liczby dni przypadającej w miesiącu choroby.

2. Otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni zwolnienia chorobowego pracownika. W omawianym przypadku są to 3 dni:

106,67 zł x 3 dni = 320,01 zł

3. W ostatnim kroku należy od wynagrodzenia zasadniczego brutto odjąć kwotę ustaloną za czas nieobecności:

3200,00 zł - 320,01 zł = 2879,99 zł

Otrzymana kwota 2879,99 zł stanowi wynagrodzenie brutto za dany miesiąc. Od tej kwoty w standardowy sposób należy odjąć składki ZUS oraz podatek dochodowy.

Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń, łatwo ustalić, że wynagrodzenie netto za ten miesiąc wyniesie 2117,48 zł.

Oczywiście wynagrodzenie zasadnicze za miesiąc choroby zostanie również powiększone o kwotę wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Emilia Lazarowicz poradnikpracownika.p