Porady prawne

Covid-19 a emerytura górnicza

Okresy niewykonywania pracy górniczej, w okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19 podlegają uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej.

Utrata karty płatniczej - co należy zrobić?

Utrata karty płatniczej może przytrafić się nawet najbardziej uważnej osobie. Według danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski liczba kart płatniczych w Polsce rośnie (pod koniec 2017 roku było to ponad 39 milionów kart), a wraz z nią rośnie liczba oszustw. Z tego też względu każdy posiadacz karty kredytowej lub karty do bankomatu powinien wiedzieć, co zrobić w razie jej utraty.

Wakacyjne wyjazdy a COVID-19

Jeśli biuro odwołało wycieczkę, ma obowiązek zwrócić pieniądze. Jeśli proponuje inne rozwiązanie (voucher lub inna wycieczka), podróżny może się na nie zgodzić, ale nie musi.

Czy do okresu mojej pracy górniczej będzie się zaliczał czas mojego zatrudnienia po likwidacji kopalni?

Pracowałem w Kopalni Węgla Kamiennego, do czasu jej likwidacji. Następnie, wobec utraty zatrudnienia w kopalni, podjąłem pracę w zakładzie pracy niezwiązanym z górnictwem, gdzie pracowałem ponad 6 lat. Obecnie ponownie pracuję w górnictwie i wykonuję pracę górniczą. Do uzyskania emerytury górniczej brakuje mi niespełna 5 lat pracy górniczej. Czy do okresu mojej pracy górniczej, będzie się zaliczać okres mojego zatrudnienia po likwidacji kopalni?- Jan Tomeczek (Katowice)