Porady prawne

Czy mam prawo do emerytury górniczej?

Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku które jest wyszczególnione w załącznikach do Zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru pod ziemią, w kopalniach siarki i węgla brunatnego, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą. Pracuję mniej niż połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, czy w związku z powyższym moja praca jest uważana za pracę górniczą, a w konsekwencji czy nabędę prawo do emerytury górniczej i jaki przelicznik zostanie zastosowany przy ustalaniu jej wysokości? Nadto czytałem w internecie, że w/w Zarządzenia nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r., już nie obowiązuje, czy to prawda?
Jacek W.

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy - jakie są tego konsekwencje?

Pracownik musi sobie zdawać sprawę z tego, że samowolne opuszczenie stanowiska pracy może wywołać szereg konsekwencji. Na wstępie należy wskazać, że pracownik może opuścić miejsce pracy, a nawet powinien to zrobić, gdy jego życie bądź zdrowie są zagrożone - w tej sytuacji pracownik powinien powstrzymać się od wykonywania obowiązków, również ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. Istotne jest jednak, że w przypadku zastosowania powyższego rozwiązania zatrudniony niezwłocznie musi powiadomić pracodawcę. Co ważne, pracownik nadal pozostaje do dyspozycji pracodawcy, a oddalenie się w celu uniknięcia zagrożenia lub zapobieżenia mu nie oznacza opuszczenia miejsca pracy.

Urlop na żądanie

Słyszałem, że w bieżącym roku ma dojść do zmian przepisów dotyczących urlopu na żądanie. Zdarza mi się sporadycznie korzystać z tej formy zgłaszania nieobecności w pracy. Prosiłbym więc o odpowiedź na pytanie: jakie to będą zmiany? Chciałbym jeszcze wiedzieć czy zgłaszając nieobecność dzień wcześniej postępuję prawidłowo?

Piotr z Katowic

Emerytura pomostowa – komu przysługuje?

Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej? Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Porzucenie pracy przez pracownika

Chociaż nie jest to nagminny proceder, to jednak zdarza się, że pracownicy decydują się na porzucenie pracy. Szczególnie w okresie wakacji, kiedy pojawiają się na horyzoncie intratne propozycje wyjazdu do pracy za granicę. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracodawca? Jakie konsekwencje mogą spotkać pracownika?

Kontrola trzeźwości a RODO

Mój pracodawca prowadzi na wejściu do zakładu pracy kontrolę trzeźwości. Czy w świetle przepisów RODO oraz przepisów polskich ustaw, dopuszczalne jest wykonanie badań trzeźwości pracowników przez pracodawcę? W jakich okolicznościach może być to przeprowadzone? Czy badania takie mogą być wyrywkowe (bez uzasadnionego podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu)? 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Kopalnia, w której pracuję, nie wypłaca wynagrodzenia za wykonywaną pracę w godzinach nadliczbowych. Za jaki maksymalny okres mogę domagać się wypłaty należnego mi wynagrodzenia od pracodawcy? Który Sąd rozpoznaje takie sprawy i czy od takich spraw pobierane są opłaty sądowe?

Wypadek w pracy - co robić?

Pracodawca

1.Zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami itp.).