Porady prawne

Czy przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej?

Pracowałem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w zakładzie pracy zatrudniającym ponad 100 osób. Z uwagi na przekształcenia i redukcję zatrudnienia u pracodawcy, rozwiązałem umowę o pracę na mocy porozumienia stron i rozpocząłem pracę w innym przedsiębiorstwie. Czy mogę domagać się od byłego pracodawcy wypłaty odprawy?

Wypłata na konto pracownika czy do ręki? - zmiany od 2019r.

Do końca roku 2018 w Kodeksie pracy obowiązuje zapis art. 86 § 3: Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. W praktyce oznaczało to pełną dowolność formy wypłaty. Przede wszystkim obecny przepis nie wskazuje, w jaki sposób powinno zostać przekazane wynagrodzenie za pracę. Dotychczas wyglądało to tak, że pracownik, który chciał otrzymywać pensję przelewem na konto, sporządzał oświadczenie ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, a następnie przekazywał je przełożonemu. Jednakże w dalszym ciągu wielu pracodawców chętnie korzystało z wypłaty wynagrodzenia w gotówce

Dokumentacja pracownicza po zmianach (cz.3)

PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH – ZMIANY W PRZEPISACH OD 1.01.2019r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia  nowych przepisów dotyczących akt pracowniczych, w poniższym artykule przedstawiamy zasady określające prowadzenie akt pracowniczych. W poprzednim numerze „Górnika” omówiliśmy część B akt osobowych. W obecnym numerze zajmujemy się częścią C.

Dokumentacja pracownicza po zmianach (cz.2)

PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH – ZMIANY W PRZEPISACH OD 1.01.2019r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia  nowych przepisów dotyczących akt pracowniczych, w poniższym artykule przedstawiamy zasady określające prowadzenie akt pracowniczych. W poprzednim numerze „Górnika” omówiliśmy nową część D akt osobowych i część A. W obecnym numerze zajmujemy się częścią B.

Akta pracownicze - dokumentacja pracownicza po zmianach

PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2019 r. nowych przepisów dotyczących akt pracowniczych w poniższym artykule przedstawię zasady określające prowadzenie akt pracowniczych. W dalszej części skupię się na omówieniu przepisów dotyczących prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (od redakcji: podana tematyka będzie zaprezentowany w kilku kolejnych poradach na łamach „Górnika”).