Uzyskaj prawo jazdy

Prawo jazdy może uzyskać każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i:

  • po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy – jeśli jest w odpowiednim wieku,
  • ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejną kategorię – jeśli jest w odpowiednim wieku.

Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Co musisz przygotować

 •  
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie,
 • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
 • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania – weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku – zapytaj urzędnika, co zrobić,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli wkrótce skończysz 18 lat. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym – musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E KA albo gdy starosta skierował cię na badania psychologiczne.

Co musisz zrobić

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie.

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz zrobić kurs – prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli możesz – dostaniesz orzeczenie lekarskie.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.
 3. Złóż je w odpowiednim urzędzie.
 4. Odbierz numer PKK. 
 5. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz 2 możliwości.
  1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy.
   • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
   • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK. Weź udział w kursie teoretycznym, a potem w praktycznym.
   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.
   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny – zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.
  2. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. Sprawdź, co zrobić.
   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.
   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie – idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
   • Weź udział w kursie praktycznym.
   • Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.
 6. Jeśli zdasz egzamin praktyczny – WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.
 7. Zapłać za wydanie prawa jazdy.
 8. Jeśli płacisz w kasie – zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto twój wniosek. Jeśli robisz przelew – wyślij e-mail z potwierdzeniem przelewu do urzędu.
 9. Odbierz gotowe prawo jazdy.

Jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy – nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

PKK — profil kandydata na kierowcę – zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy, rozpoznają kandydata na kierowcę. 

Gdzie składasz dokumenty

- w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania,

- w urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,

- w urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Najlepiej idź do urzędu osobiście. A jeśli na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności nie możesz tego zrobić – wyślij dokumenty pocztą.

Masz 2 możliwości odbioru: w urzędzie albo jeśli wniosek wyślesz pocztą – numer PKK też dostaniesz pocztą.

Numer PKK dostaniesz:

- od razu – jeśli twój wniosek będzie kompletny,

- w ciągu 2 dni – jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane,

- w ciągu miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie,

- w ciągu 2 miesięcy – jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

- płacisz w kasie urzędu, lub

- robisz przelew na konto urzędu.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty, twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru,
 • do miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład dostaniesz zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że masz prawo jazdy za granicą,
 • do 2 miesięcy – wyjątkowo, jeśli sytuacja będzie wymagała jeszcze dodatkowych wyjaśnień.

Masz 2 możliwości odbioru:

 • w urzędzie – zabierz wtedy ze sobą dowód osobisty albo paszport oraz prawo jazdy – jeśli masz,
 • pocztą – jeśli zaznaczysz we wniosku odbiór pocztą, wpiszesz swój adres i przed odbiorem odeślesz swoje prawo jazdy.

Sprawdź na stronie www.info-car.pl, na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik odmówi ci wydania prawa jazdy – możesz odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał odmowę.

Źródło: gov.pl