„Górnik”- Dwutygodnik Związku Zawodowego Górników w Polsce

Redaktor naczelny
 • Jarosław Bolek
Kontakt
 • Rada Krajowa ZZG w Polsce
  Plac Grunwaldzki 8-10
  40-950 Katowice
 • kom.: 507 871 129
 • jarbol@gazeta.pl
Wydawca
 • JARBOL MEDIA
Adres wydawcy
 • Jarbol Media
  ul. Jana III Sobieskiego 376
  42-580 Wojkowice
 • tel.: 507 871 129
 • jarbol@gazeta.pl
Druk
 • Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafa
Rada Programowa
 • Marek Gaik
 • Leszek Piotrowski
 • Arkadiusz Siekaniec
 • Wojciech Skowron
 • Krzysztof Wojciechowski